E-Bülten Kaydı

Klasik Türk Şiiri: ‘Güzel’in Peşinde - 1

Hoca: Betül S. Nizam

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.30 / 21 Ekim - 09 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Dersin amacı, katılımcılara Klasik Türk şiirinin anlamsal boyutu hakkında temel düzeyde bilgi vermektir. Bunun için önce kısaca âşık ve sevgili arasındaki ilişkiden, daha sonra Klasik Türk şiirinde sevgilinin güzellik unsurlarıyla ilgili en sık kullanılan mazmunlardan ve bunların âşık üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. Anlatılanlar seçilen örnek beyitlerin şerhi vasıtasıyla somutlaştırılacak, böylece Klasik Türk şiirinin temelini oluşturan göstergeler sistemi ve bu sistem içindeki “geometrik düzen” mümkün olduğunca ortaya konacaktır. Dersin sonunda katılımcıların beyitlerde yer alan hiçbir unsurun tesadüfi kullanılmadığını fark ederek Klasik Türk şiiri örneklerini sistematik bir şekilde çözümlemeleri hedeflenmektedir.

 

Program İçeriği

1. Hafta: Klasik Türk şiirinde aşk, âşık, sevgili ve mazmun hakkında genel bilgi ve literatür tanıtımı

2. HaftaSevgilinin güzellik unsurlarından zülf (saç) ve mazmunları/Örnek beyitler

3. Hafta: Sevgilinin güzellik unsurlarından çeşm (göz) ve mazmunları/Örnek beyitler

4. Hafta: Sevgilinin güzellik unsurlarından gamze (yan bakış), ebrû (kaş), müje (kirpik) ve mazmunları/Örnek beyitler

5. Hafta: Sevgilinin güzellik unsurlarından rûy (yüz), rûh (yanak) ve mazmunları/Örnek beyitler

6. Hafta: Sevgilinin güzellik unsurlarından dehân (ağız), leb (dudak) ve mazmunları/Örnek beyitler

7. Hafta: Sevgilinin güzellik unsurlarından hatt (ayva tüyü), hâl (ben) ve mazmunları  /Örnek beyitler

8. Hafta: Sevgilinin güzellik unsurlarından kadd (boy), miyân (bel) ve mazmunları /Örnek beyitler

 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Cem Dilçin. “Gazel”. Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri). sy. 415-416-417. (1986): 78-247. (e-dergi) 

Cem Dilçin. “Cumhuriyet’in 80. Yılında Divan Şiiri Üzerine Düşünceler”. Türkoloji Dergisi. c. 16. sy. 2 (2003): 3-21. (e-dergi)

Fahir İz-Günay Kut. “Dîvân Edebiyatına Giriş”, Büyük Türk Klâsikleri, c. 1. İstanbul: Ötüken-Söğüt, 1985.

Ömer Faruk Akün. “Divan Edebiyatı”. DİA. c. 9. İstanbul: TDV, 1994.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.