E-Bülten Kaydı

Klasik Türk Şiiri: "Güzel'in Peşinde"

Hoca: Betül Nizam

Gün ve Saat: Cumartesi, 13.30 / 25 Ekim 2014 - 13 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu, Tartışma Yoğun

Ders kapsamında katılımcılara Klasik Türk şiirinin anlamsal boyutu hakkında temel düzeyde bilgi verilecektir. Bunun için önce kısaca âşık ve sevgili arasındaki ilişkiden, daha sonra Klasik Türk şiirinde sevgilinin güzellik unsurlarıyla ilgili en sık kullanılan mazmunlardan ve bunların âşık üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. Anlatılanlar seçilen örnek beyitlerin şerhi vasıtasıyla somutlaştırılacak, böylece Klasik Türk şiirinin temelini oluşturan göstergeler sistemi ve bu sistem içindeki “geometrik düzen” mümkün olduğunca ortaya konacaktır. Dersin sonunda katılımcıların beyitlerde yer alan hiçbir unsurun tesadüfî kullanılmadığını fark ederek Klasik Türk şiiri örneklerini sistematik bir şekilde çözümlemeleri hedeflenmektedir.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.