E-Bülten Kaydı

Klasik Toplum Teorisi: Mukaddime Okumaları I

Hoca: Lütfi Sunar

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 17 Ekim – 19 Aralık 2016 (10 Hafta)

 

 

 

 

Bugün Türkiye’de entelektüel/akademik camia İbn Haldun ismine ciddi bir yakınlık kesbetmiştir. Çeşitli vesilelerle, sosyologlar, iktisatçılar, tarih felsefecileri, benzer şekilde gelenekçiler, liberaller, Marksistler ve Arap milliyetçileri İbn Haldun’un kendilerinden olduğunu iddia etmişleridir. Öte yandan İbn Haldun hakkında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak neredeyse bir gelenek halini almıştır. Onun fikirleri önde gelen modern sosyal bilimcilerin fikirleriyle karşılaştırılmış ve ilmi çalışmaları batılı bilimlerle ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bunun neticesinde onun Mukaddime’si pek çok ilmin ve kavramın öncülü olarak ilan edilebilmiştir. Gerçekte böyle karşılaştırmalar, bu eserdeki fikir, model ve teorilerin anlaşılmasına farklı boyutlar katsa da bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlardan en önemlisi İbn Haldun’u bugünün gündemi içerisine yerleştiren anakronik bir okuma biçimidir. Hâlbuki İbn Haldun’u değerli kılan ve eserlerini yüzyılları aşan bir klasik haline getiren tam da onun çağının bir tanığı ve vaktinin adamı olmasıdır. Ayrıca o eserlerini bir ilmi gelenek ve sistematik bir birikimler ağı içerisinde vermiştir ve dolayısıyla ancak bu çerçevede anlaşılabilir. Bu derste Mukaddime’deki temel kavramlar çerçevesinde günümüz sosyal, siyasal ve iktisadi meselelerini ele alabilecek bir eleştirel okuma çabası söz konusu olacaktır. Derste katılımcılarından ele alınan kavramları farklı alanlarda güncel sorunlara uyarlayacak ödev çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Faruk Yaslıçimen & Lütfi Sunar, Sosyal Bilimlerde Bir Yenilenme İmkanı Olarak İbn Haldûn, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, 2006, ss.137-167

Tahsin Görgün, “İbn Haldûn”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XIX, 543-544.

Süleyman Uludağ, “İbn Haldûn”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XIX, 538-543.

Program İçeriği

1. Hafta: İbn Haldun’un hayatı ve eserleri

2. Hafta: İbn Haldun’un hayatı ve eserleri

3. Hafta: İbn Haldun’u okuma metodolojisi

4. Hafta: Dibace (Önsöz), s.1-17

5. Hafta: Tarih İlminin Fazilet Meziyetleri (s.18-81)

6. Hafta: Tarih İlminin Fazilet Meziyetleri (s.18-81)

7. Hafta: Dünyayı imarın mahiyeti, ona arız olan göçebelik ve yerleşik hayat (s.82-99)

8. Hafta: İnsanların bir araya toplanarak cemiyetler halinde yaşamalarına dair (s.100-106)

9. Hafta: İklimler ve kuşaklar (s.107-192)

10. Hafta: İklimlerin ve coğrafyanın insan üzerindeki etkileri (s.193-228)

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.