E-Bülten Kaydı

Kentsel Siyaset

Hoca: Mustafa Kömürcüoğlu

Gün ve Saat: Cumartesi, 16.00 / 21 Ekim – 25 Kasım 2017 (6 Hafta)

   

 

 

 

 

Kentsel siyaset son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse dünyada her geçen gün önemini artıran bir çalışma alanıdır. Kentsel siyaset genellikle ulus ölçeğinde tanımlanan siyasetin kent ölçeğindeki varyasyonu olarak görülebilir. Ancak kentsel siyaset ölçeğe ilişkin bu değerlendirmenin çok ötesindedir. Zira bugün artık her açıdan kentli bir dünyada yaşadığımız gibi, kentle ilgili sorunlar siyasi meselelerin odağını oluşturmaktadır. Kent sadece insanların çok büyük bir kısmının yaşadığı bir yer değil, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyük oranda üzerinde yükseldiği, insanların siyasete katıldığı, katılım mekanizmalarının yetmediği durumlarda sosyal hareketlere dahil olduğu, her türlü sosyal problemle yüz yüze geldiği ya da her türlü kültürel üretimin yapıldığı bir merkezdir. Dolayısıyla kentlilik salt demografik bir veri değil, aynı zamanda ekonomik, politik, sosyal ve kültürel bir gerçektir. Neredeyse bütün politik sorunların yaşandığı bir mekan ve politik olguları yansıtan bir ayna olarak kenti inceleyen bir disiplin olarak kentsel siyaset, kentin yönetimi, kent ekonomisinin idaresi, yurttaşların katılımı, kentteki güç odakları, kentsel sosyal hareketler, çeşitli grupların (kadınlar, siyahlar, dezavantajlılar vs) kentteki temsil ve güçleri, kent toprağı üzerindeki iktidar başta olmak üzere pek çok meseleyi incelemektedir. Bu dersimizde de ağırlıklı olarak bu konular ekseni etrafındaki çalışmalar incelenecektir. 

Program İçeriği

1. Hafta: Bir iktidar alanı olarak kent toprağı

2. Hafta: Kent yönetimi rejimi: Yönetişim ve kent

3. Hafta: Dezavantajlı gruplar: Irksal, etnik, dini ayrımlar 

4. Hafta: Yoksulluk ve yoksullar: Kentsel eşitsizliğin yönetimi

5. Hafta: Toplumsal Cinsiyet ve Kentsel siyaset

6. Hafta: Kentsel sosyal hareketler

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.