E-Bülten Kaydı

Kent Teorisi Okumaları

Hoca: Mustafa Kömürcüoğlu

Gün ve Saat: Cumartesi, 16.00 / 11 Mart – 29 Nisan 2017 (10 Hafta)

   

 

 

 

 

Kent teorisi, sosyal teorinin belirli bir olgunluğa ulaşmış alanlarından birisidir. Kentsel yaşamın hayatın merkezine oturmasıyla birlikte, kenti merkeze alan teoriler de ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu okuma grubunun amacı kent teorisine ilişkin tartışmaları dinamik bir şekilde analiz ederek, bugünün dünyasını anlama ve anlamlandırmada bir mesafe kat edebilmektir. Çalışma grubu kent teorisinin güncel tartışmalarına odaklanacaktır. Böylece hem dünya bağlamında, hem de Türkiye özelinde mesele dinamik bir şekilde yoruma tabi tutulacaktır. Çalışma boyunca bir izlek olması açısından John Rennie Short’un Urban Theory kitabı okunacaktır. Ayrıca her haftanın konusuna göre katılımcılardan birincil kaynak niteliğindeki eserleri de okumaları istenecektir. Çalışma boyunca kent teorisi bağlamında üretilen kavram ve kuramlar eleştiriye tabi tutulacak ve özellikle Türkiye şehirciliğinin ve Türkiye kentlerinin bu kavramlar ve kuramların neresinde olduğu karşılıklı olarak sorgulanacaktır. Çalışma aynı zamanda üretken olmayı hedeflemektedir. Kent teorisi ile ilgili literatürün Türkiye’deki eksikliği göz önünde bulundurularak, katılımcılardan belli kavram ve kuramlara odaklanmaları ve bunlarla ilgili makale üretmeleri beklenecektir.

Program İçeriği

1. Hafta: Modern Kentten Post-Modern Kente

2. Hafta: Post-Modern Kent Tartışmaları

3. Hafta: Küreselleşme ve Küresel Kentler 

4. Hafta: Neo-Marksist Kent Kuramları

5. Hafta: Toplumsal Cinsiyet ve Kent

6. Hafta: Katılım ve Kentsel Siyaset

7. Hafta: Ekolojik Krizler ve Kent

8. Hafta: Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kentler 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.