E-Bülten Kaydı

Karşılaştırmalı Felsefe – Bilim Tarihi

Hoca: İhsan Fazlıoğlu

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 21 Ekim – 09 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Tarihî süreçte insanoğlunun varlık - bilgi - değer ekseninde, Tanrı - Evren - İnsan ve üçü arasındaki ilişkileri ele alış ilkeleri ve yöntemleri incelenecektir. Bu çerçevede dizgeli bilginin, felsefe-bilimin varlığa gelebilmesi için gerekli iç ve dış şartlar; tarihî bağlam ile nazarî lisânın ilişkileri; siyâsî, iktisâdî ve ictimâî yapı ile bilginin moral zemini gibi pek çok nazarî konu ele alınacaktır. Bu nazarî ele alışta, Mezopotamya'dan başlayarak Yunan üzerinden devam eden ve İslam ile süren, Batı Avrupa'da yeni bir renk kazanan kadim Batı medeniyet-kültür havzaları ile Eski İran, Hint ve Çin Doğu medeniyet-kültür havzaları arasındaki karşılıklı ilişkiler, bilginin dolaşımı ve etkileşimi açısından tartışılacaktır. Nazarî çerçeve, bilim dallarının teknik tarihi dikkate alınarak örneklendirilecektir. Böylece takipçiler felsefe-bilim tarihinin farklı medeniyet-kültür havzalarındaki oluşum, gelişim ve etkileşimini, bilim dalları örneğinde, karşılaştırmalı ve bütüncül bir bakış içinde tespit etmek imkânına sahip olacaktır.

Program İçeriği

1. Hafta: Temel Kavramlar Üzerine: Bilgi, bilim, felsefe, medeniyet, kültür

2. Hafta: Medeniyetlerin oluşumunda maddî-şartlar: Coğrafî, iklim, siyâsî, iktisâdî, vb...

3. Hafta: Medeniyetlerin oluşumunda manevî-şartlar: Din, moral değerler, metafizik

4. Hafta: Mezopotamya medeniyeti

5. Hafta: Mısır Medeniyeti

6. Hafta: Anadolu Medeniyetleri

7. Hafta: Eski Çağ Ege

8. Hafta: Klasik Yunan

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.