E-Bülten Kaydı

Karşılaştırmalı Eğitim Düşüncesi

Hoca: Yusuf Alpaydın

Gün ve Saat: Cumartesi, 18.00 / 07 Mart - 25 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Sosyal bilimlerde ve özellikle eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanlarında eğitime devam ediyor olma

Bu derste 19. yüzyıl ve sonrası dönemde İslam ve Batı dünyasında genel eğitime ilişkin başlıca düşüncelerin, örnek kurumlar ve düşünürler/metinler üzerinden karşılaştırılması amaçlanmaktadır.  Bu doğrultuda öncelikle farklı medeniyetlerde eğitim düşüncesinin gelişimi hakkında genel bir tarihsel çerçeve çizilecektir. Daha sonra eğitimin genel amaç ve işlevleri, insan-öğrenci tasavvurları ve insani gelişim alanları, öncelikli konular, değerler ve sıralama açısından müfredatlar, bilgi, öğrenme ve öğretme yaklaşımları, öğretmen rolleri ve eğitimin aile, siyaset ve ekonomi gibi diğer toplumsal kurumlarla ilişkileri hakkındaki görüşler üzerinden tartışmalar yürütülecektir. Ders, katılımcıların günümüzdeki hâkim eğitim düşüncesini daha geniş bir sistem içerisinde konumlandırabilmesine ve bu düşünceyi diğer alternatifleri ile birlikte değerlendirebilecek bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.