E-Bülten Kaydı

Karşılaştırmalı Aile Yapısı

HocaFaruk Taşçı

Gün ve Saat: Cumartesi, 18.00 / 24 Ekim – 05 Aralık 2015 (7 Hafta)

 

 

 

 

Tarihsel süreçte aile kurumunun dönüşümler yaşaması normal olarak kabul edilebilir. Ancak gelinen noktada aile kurumunun ‘başkalaşım’ yaşadığı ve yok olma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Karşılaştırmalı Aile Yapısı dersi, bu tehlikeyi merkeze alarak ilgililerine sunulacaktır. Tehlikenin büyüklüğü ortaya konmakla yetinilmeyecek, tehlikeye yönelik uygulanan mevcut politikalar ve çözüm yolları üzerinde durulacaktır. Politikalar ve çözüm yolları bir yandan karşılaştırmalı olarak ortaya konacaktır, bir yandan da tarihsel ve dinî karşılaştırmaya yer verilmek suretiyle politikaların ve çözüm yollarının derinliği test edilecektir. Bu çerçevede Batı’da ve Osmanlı’da aile yapısı bir tarihsel karşılaştırma olarak tartışılacakken, Hıristiyanlık’ta, Yahudilik’te ve İslam’da aile yapısı da dinî karşılaştırma bağlamında değerlendirilecektir. Nihayetinde Anglo-Sakson, İskandinav, Kıta Avrupası ve (Türkiye’nin de dâhil edildiği) Güney Avrupa ülkeleri ekseninde aile politikaları karşılaştırılacak ve aile kurumunun geleceği tartışılacaktır. Böylece Karşılaştırmalı Aile Yapısı dersi ile hem tarihsel hem dinî hem de politikalar bazında aile kurumunun yapısı kavranmış olacaktır. 

Program İçeriği

1. Hafta: Aile Kurumunun Mahiyeti

2. Hafta: Tarihsel Karşılaştırma I: Batı’da Ailenin Yapısı

3. Hafta: Tarihsel Karşılaştırma II: Osmanlı’da Ailenin Yapısı

4. Hafta:  Dinî Karşılaştırma: Hıristiyanlık’ta, Yahudilik’te ve İslam’da Aile

5. Hafta: Aile Politikaları Karşılaştırması I: Avrupa Birliği Ülkeleri

6. Hafta: Aile Politikaları Karşılaştırması II: Türkiye

7. Hafta: Aile Kurumunun Geleceği

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.