E-Bülten Kaydı

İslami Politik Ekonomi II

Hoca: İsa Yılmaz

(Bu programa yeni katılımcı kabul edilmeyecektir.)

 

Bu okuma programının temel amacı İslam ekonomisi ve politiğini ana akım yaklaşımların ötesinde politik ekonomi nazarında interdisipliner bir metot ile yeniden ele almak ve İslam iktisadının teorilendirmesinde tarihsel, sosyal, kültürel ve siyasi unsurları tartışarak yeni bir teorik çerçeve sunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere İslam iktisadı düşüncesini farklı disiplinlere dair metinlerden okumalar yaparak edinilecek bilgiler ışığında değerlendirmeye tabi tutmak hedeflenmiştir. Okuma programının ikinci etabı da 10 haftadan oluşmaktadır ve 10 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcı belirlenecektir. Bu aşamada konular daha detaylı biçimde farklı metinler üzerinden derinlemesine tartışılacaktır.

 

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütülmektedir. Program öncesinde gerekli görülen okumalar ve haftalık izlence web sitemizde paylaşılmıştır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.