E-Bülten Kaydı

İslamcılık-Muhafazakârlık Ekseninde Türkiye’deki Ekonomi-Politik Yapı

Hoca: Abdurrahman Babacan

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 01 Mart – 19 Nisan 2016 (8 Hafta) 

 

 

 

 

Bu derste gelişim süreci, niteliği ve yansımalarıyla piyasa aklı, piyasa aklının muhafazakârlık ile kurduğu yapısal ilişkinin mahiyeti ve bunun Türkiye ekonomi-politik yapısına yansıması tartışılacaktır. Ders dâhilinde, piyasa ve muhafazakârlık olguları ilk haftalarda daha teorik-kuramsal düzlemde el alınıp, bunlar arasındaki yapısal ilişkinin kodları tartışılacak ve teorik bakımdan nasıl bir zeminde olunduğu irdelenmeye çalışılacaktır. Sonrasında ise, Türkiye’de 1980 sonrası bir zihniyet ve tasavvur düzeyinde şekillenmeye başlayan piyasa olgusu etrafında, liberalizm-neoliberalizm-İslamcılık-muhafazakârlık-yeni muhafazakârlık ideolojik çerçevelerinin girmiş olduğu etkileşimi zihniyet düzleminde okumak üzerine bir çabaya girişilecektir. Burada, Türkiye’de İslamcı siyaset ile muhafazakâr siyaset arasındaki yapısal ilişkinin mahiyeti, bu ilişkinin piyasa ile etkileşimi ve 1980 sonrası yeni muhafazakârlıkla neoliberalizmin bütünleşip yeni sağ doktrinini inşa ettiği küresel siyasa’da Türkiye ölçeğinin bu sürece ne şekilde girip nasıl çıktığı tartışılacak; beraberinde bunun kurumsal ve bireysel aktörler üzerindeki felsefi-kurumsal-pratik yansımaları irdelenip değerlerin bu süreçteki müdahilliği sorgulanarak, Türkiye’de gerek siyasal, gerek iktisadi aklın özellikle 1980 sonrasında nasıl bir zihni ve fikri ufuk tecrübesi içinden geçtiği analiz edilmeye çalışılacaktır.

Program İçeriği

1. Hafta: Piyasa: Gelişim Süreci, Niteliği, Yansımaları

2. Hafta: Piyasa: Gelişim Süreci, Niteliği, Yansımaları

3. Hafta: Piyasa ve Muhafazakârlığın Yapısal Kesişmesi

4. Hafta: Piyasa ve Muhafazakârlığın Yapısal Kesişmesi

5. Hafta: Türkiye’de Piyasa-Muhafazakârlık İlişkisi

6. Hafta: Türkiye’de Piyasa-Muhafazakârlık İlişkisi

7. Hafta: Türkiye’de Piyasa-Muhafazakârlık İlişkisi

8. Hafta: Türkiye’de Piyasa-Muhafazakârlık İlişkisi

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.