E-Bülten Kaydı

İslam ve Sosyal Bilimler

Hoca: Mustafa Tekin

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 03 Mart - 21 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Konuya ilişkin okumaları yapmış olma

Bu ders metin okumaları ve kritikler biçiminde icra edilecektir. İki aşamada gerçekleştirilecek olan dersin ilk aşamasında, İslam zaviyesinden sosyal bilimlerin bir kritiğinin yapılması hedeflenmektedir. İkinci aşamada ise, İslam ilimleri ve sosyal bilimler arasındaki karşılıklı katkı ve kritiklerin, özellikle aktüel dünyanın sorunları bağlamında ele alınması düşünülmektedir. Bilindiği gibi ülkemizde Batı orijinli içeriklerle okunan sosyal bilimlerin dini olana ilişkin yeni bir konumlandırması ve dine karşı belli ölçeklerde rezervleri vardır. Bu derste, İslam’ın tarihsel müktesebâtından da yararlanarak İslami paradigma ile sosyal bilimlerin paradigmasının farklı metinler üzerinden mukayeseli analiz edilmesi ve bu çerçevede sosyal bilimlerin İslam açısından bir kritiğinin yapılması amaç kapsamındadır. Bu kritik, ilk aşamada kendi sosyal sorunlarımıza yaklaşımlarda, daha yerli bir yöne doğru yolculuğu hedeflemektedir.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.