E-Bülten Kaydı

İslam Siyaset Düşüncesinde Adalet Dairesi Kavramı

Hoca: İlker Kömbe

Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 20 Ekim – 24 Kasım 2016 (6 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste, ortaçağlar boyunca İslâm-Türk devlet ve toplum düşüncesini anlamak ve yorumlamak için temel referans kaynağı olan adalet dairesi kavramı incelenecektir. Bu inceleme, adalet dairesi kavramının başlangıcından Osmanlı devletinin XVI. yüzyılının sonuna, yani Kınalızade’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eserine kadar ki dönemi kapsayacaktır. Bu çerçevede, bu dersin konusu, iktisadî, askeri ve içtimaî açıdan tarıma ve toprağa bağlı olan, adalet vasıtasıyla devlet ve toplumun birlik, kemal ve sürekliliğini sağlama amacı taşıyan ve meşruiyetini dinden ve hukuktan alan kara devletlerinin siyasî tasavvurlarının formül halinde bir ifadesi olan adalet dairesi kavramıdır. Bu dersin gayelerinden biri, adalet dairesi kavramının türlerini ve bunların kaynaklarını göstermektir. İkinci gaye, adalet dairesi kavramının İslâm-Türk siyaset düşüncesine hangi yollarla intikal ettiği ve İslâm-Türk düşüncesinde niçin benimsendiği ve nasıl yaygınlık kazandığı sorularına cevap aramaktır. Üçüncü gaye, adalet dairesi kavramının İslâm-Türk siyaset düşüncesine ait farklı türdeki eserlerdeki tarihsel sürecinin değerlendirmesini yapmaktır. Dördüncü gaye ise, siyaset düşüncesinin tezahürü olan adalet dairesi kavramının ortaçağ ahlâk felsefesi, Meşşaî doğa ve kozmoloji anlayışı ve metafizikle olan ilişkilerini ortaya koymaktır.     

Program İçeriği

1. Hafta: Adalet Dairesi kavramına ilişkin modern çalışmaların değerlendirilmesi

2. Hafta: Adalet Dairesine ait kısa formların teşekkülü; İslâm öncesi birikim, kısa formların kaynakları olarak Sasanîler ve kısa formların İslâm siyaset düşüncesine intikali.

3. Hafta: Kısa formların İslâm siyaset düşüncesindeki gelişimi ve değerlendirilmesi. 

4. Hafta: Adalet dairesine ait uzun formun teşekkülü; uzun formun kaynağı olarak Sırru’l-esrar, uzun formun İslâm siyaset düşüncesindeki gelişimi ve değerlendirilmesi.

5. Hafta: Adalet ve daire kavramlarının analizi, Adalet Dairesi kavramının siyasî, ahlâkî, doğa felsefesi, kozmoloji ve metafizik açıdan yorumlanması.

6. Hafta: Genel değerlendirme.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.