E-Bülten Kaydı

İslam Şehri: Teori ve Pratik

Hoca: Mustafa Kömürcüoğlu

Gün ve Saat: Cumartesi, 17.00 / 07 Mart - 25 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yönetim bilimleri, İslam tarihi, siyaset bilimi, şehir ve bölge planlama, mimarlık ve sosyoloji konularında almakta ya da almış olma, İleri seviye çalışmaları takip edebilme

Bu dersin amacı “İslam Şehri” kavramını incelemektir. İslam Tarihi, yüzyıllar içinde farklı coğrafya ve etnisitelerin belirleniminde vücut bulan kentlerin; sosyo-ekonomik, fiziksel ve yönetsel unsurları ile hangi dinamikleri ortaya çıkarttığını anlamak bu derin amacıdır. İslam Şehri’ne ilişkin kavramsal tartışamalr ve kabuller, bu dersin öncelikli konularından olup, tarihsel seyri içinde müslümanların idaresi altında vücut bulan şehirlerin kuramsal arka planından yola çıkarak oluşturulacak projeksiyonlar, günümüze ilişkin verileri irdelemeyi mümkün kılacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.