E-Bülten Kaydı

İslam İktisadına Giriş: Temel Kavramlar ve Ticari Sözleşmelerdeki Fıkhî Hükümler

Hoca: Abdullah Durmuş

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.30 / 20 Ekim 2014 - 08 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu, Tartışma Yoğun

Bu derste İslam hukukun, toplumun bazı kesimlerindeki yaygın kanaatin aksine, sadece iman, ibadet ve ahlakla ilgili olmadığı, bunun yanında iktisadi ve ticari işlemler başta olmak üzere, insanın doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar hayatın uygulama alanındaki her bir noktasıyla ilgili fıkhi düzenlemelerinin olduğu çeşitli örnekler eşliğinde vurgulanacaktır. Daha sonra İslam fıkhının en önemli ve en geniş bölümlerinden biri olan iktisadi meseleler konusundaki yaklaşımı, İslam İktisadının temel özellikleri ve emek, sermaye, kâr ve faiz hususundaki bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır. Ders kapsamında İslam Hukukunun ticari sözleşmelerle ilgili yaklaşımı hem teorik hem de satım, kiralama, sarf (para mübadelesi), karz-ı hasen, mudarabe ve diğer ortaklık türleri, vedîa, âriyet, kefalet ve rehin gibi sözleşme türlerine ait fıkhi hükümler analiz edilecek güncel soru ve sorunlara da yeri geldikçe değinilecektir. 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.