E-Bülten Kaydı

İslam İktisadı Temelleri Üzerine Tartışmalar

Hoca: Zeyneb Hafsa Orhan

Gün ve Saat: Çarşamba, 19.30 / 14 Mart – 18 Nisan 2018 (6 Hafta)

     

 

 

 

 

Bu program İLKE Derneği İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi (İKAM) işbirliği ile yürütülmektedir.

 

Bu dersin amacı, özellikle 1976 Mekke Konferansı’ndan bu yana bilimsel bir çalışma alanı olmasına çalışılan modern İslam ekonomisi/iktisadının şu temel unsurlarını belli başlı okuma parçaları üzerinden tartışmaya açmaktadır; fıkıh, tarih ve yakın geçmişteki dönüşümler. Dersin amacı kapsamında tartışılması planlanan konular şunlardır; mantık, ekonomik kavram ve ilişkilerin fıkıh kaynağında incelenmesi, yine ekonomik kavram ve ilişkilerin İslam toplumlarının tarihi ve düşünce tarihi boyunca incelenmesi, ekonomiyi bir bilim haline getiren dönüşümle birlikte modern İslam ekonomisinin oluşumunun ve bugün geldiği noktanın incelenmesi, geldiği nokta itibariyle İslam ekonomisinin metodolojisinin tartışılması ve son olarak Türkiye’deki İslam ekonomisi serencamının ortaya konulması.  Buraya kadar sayılan altı temel konu hakkındaki bilgiler, dersin ilk kısmında ana hatlarıyla paylaşılmış olmakla birlikte derse ikinci kısımdan devam etmek isteyenler için herhangi bir kopukluk söz konusu olmayacaktır. Zira ilgili konularda yeni okumalar üzerinden tartışmalar yürütülecektir. Bu dersi takip edecek olan katılımcıların, son birkaç senedir özellikle daha görünür hale gelen İslam ekonomisinin arka planını geniş bir perspektiften görebilir hale gelmeleri ve bu sayede günümüzdeki durum ile muhtemel gelecek durumları düşünebilmeleri beklenmektedir. Bunların, temel katkılar olması umulmaktadır.

 

Program İçeriği

1. hafta

Mantık

2. hafta

Fıkıh

       3. hafta

Tarih

4. hafta

İktisadın Dönüşümü/Modern İktisat

5. hafta

Metodoloji

6. hafta

Türkiye’de İslam iktisadı

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.