E-Bülten Kaydı

İslam Felsefesinde Dönemler ve Problemler

Hoca: İbrahim H. Üçer

Gün ve Saat: Çarşamba, 19.00 / 18 Ekim – 6 Aralık 2017 (8 Hafta)

       

 

 

 

 

Bu derste İslam düşünce tarihinin hangi dönemler içerisinde ele alınabileceği sorusu etrafında, İslam Düşünce Atlası’nda teklif edilen dönemlendirme önerisi ele alınacaktır. İslam düşünce geleneğinin temel havzalarıyla irtibatlı bir biçimde, dönemleri kendi tarihsel ve coğrafi bağlamına yerleştirmeyi de amaçlayan ders, katılımcılarda İslam düşünce tarihini zaman, mekân, ekol ve öğreti değişkenleri üzerinden ele alma yönünde bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Ele alınacak Klasik, Yenilenme, Muhasebe ve Arayışlar şeklindeki dört dönemin temel özellikleri, aralarındaki süreklilik ve kırılmalar, ekolleşmeler ve bunları sağlayan problematik dönüşümler dersin içeriğini teşkil edecektir.  

Program İçeriği

1. Hafta: İslam Felsefesi: Tanım ve mahiyet

2. Hafta: Dönemlendirme Sorunu: Dönemlendirmeye duyulan ihtiyaç ve İslam düşünce tarihinin dört dönemi

3. Hafta: Bölgelendirme Sorunu: Havzalar

4. Hafta: Klasik Dönem: Tedvîn, tasnif ve tebvib evresi

5. Hafta: Yenilenme Dönemi I: Tahkik, tahrir ve tadil çabaları etrafında Yöntemlerin Yeniden Keşfi

6. Hafta: Yenilenme Dönemi II: Yöntemsel bütünleşme evresi

7. Hafta: Muhasebe Dönemi: Kadîme ve Cedîde nispetle muhasebe

8. Hafta: Arayışlar Dönemi: Meydan Okumalar ve Cevaplar

 
-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.