E-Bülten Kaydı

İslam Felsefesinde Bilgi Teorileri

Hoca: Mehmet Özturan

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 21 Ekim 2014 - 09 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Temel düzeyde Arapça veya Osmanlıca bilgisi gereklidir.

Bu derste klasik dönem İslam medeniyetindeki farklı düşünce ekolleri tarafından ortaya konan bilgi teorilerini incelemek hedeflenmektedir. Ders daha dar çerçevede kelâmî ve felsefî yaklaşımlara odaklanacağından özellikle Fahrettin Râzî sonrası kelam ile meşşâî ve işrâkî felsefe ekollerindeki bilgi tanımlarını ele alacaktır. Ders, temel metinleri okumadan önce bilgi teorisi konusuna genel bir giriş olması bakımından ilk olarak bilgi teorisi ile ilgili bir kitabın değerlendirmesiyle başlayacaktır. Daha sonra ise bahsi geçen ekollerin temel metinleri üzerinde durularak şu sorulara verilen cevaplar değerlendirilecektir: Bilgi nedir? Bilgi mümkün müdür? Bilgi kaç kısma ayrılır? Dînî bilgi, felsefî bilgi, mantıksal bilgi, Tanrısal bilgi türlerinden söz edilebilir mi? Ders sonunda katılımcılardan, çoğu farklı kitaplarda farklı başlıklar altında yer alan bilgi teorisi konu ve problemlerini bir bütün olarak görmesi beklenmektedir. 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.