E-Bülten Kaydı

İslam Düşüncesinde Sosyal İlimler -Kavramlar, Metinler- II

HocaMustafa Tekin

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 01 Mart – 19 Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bilim tartışmalarında hala batılı sosyal bilimler, içeriği, paradigması ve kavramlarıyla tüm dünyayı belirlemeye devam etmektedir. Bununla birlikte, uzun zamandır batılı sosyal bilimlere hem Batı’nın hem de farklı ilim geleneklerinden itiraz ve eleştiriler devam etmektedir. Bu bağlamda, İslam düşüncesi içerisinde sosyal içerikli ilmi tartışmalarla buluşmak ve onları kritik ederek bir yere yerleştirmek önümüzde görev olarak durmaktadır. Bu derste uzun vadede üretimsel bir verim elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede ilk bir ya da iki dönem İslam düşüncesinde sosyal içerikli kavramların ele alınması, tartışılması ve içeriklendirilmesine yer verilecektir. Bilhassa kavramların deşifre ettiği dünya görüşü ve arka plana işaret edilmeye çalışılacaktır. Ardından gelen dönemde, İslam düşüncesinin müktesebâtı içerisinde yer alan ve bu kavramların ele alındığı metinlerin tartışmasının yapılması düşünülmektedir. Hiç şüphesiz bu tartışma, metinlerde öne çıkan kavramlar, nasıl tanımlandığı ve dönemiyle bağlantıları gibi temel soru(n)lar etrafında bir analize tabi tutulacaktır. Daha sonra bu okuma ve tartışmaların bir üretime dönüşebilmesi için atölye tarzı bir çalışmaya geçilmesi planlanmaktadır. Atölye çalışması sonucunda edisyon bir kitap oluşturulması arzu edilmektedir. Dolayısıyla bu dersi seçenler bu şartları göz önünde bulundurmalıdırlar. Bu dönem de kavramsal analizlere devam edilecektir.

Program İçeriği

1. Hafta: Felsefenin Temel Kavramları

2. Hafta: Felsefenin Temel Kavramları

3. Hafta: Hikmet İlimleri ve Kavramlar

4. Hafta: Hikmet İlimleri ve Kavramlar

5. Hafta: Örnek Tartışma: İctihad

6. Hafta: Örnek Tartışma: Tabiat 

7. Hafta: Örnek Tartışma: Hak

8. Hafta: Örnek Tartışma: Değişme

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.