E-Bülten Kaydı

İslam Düşüncesinde Bir Sosyal (B)ilim Kavramı Olarak Adalet

Hoca: Mustafa Tekin

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 18 Ekim – 20 Aralık 2016 (5 Oturum)

 

 

 

 

İslam Düşüncesinde Sosyal Bilimler atölyesi, aslında 2015 Güz döneminde İslam Düşüncesinde Sosyal Bilimler ismiyle ve seminer programı ile başladı. İlk iki dönem İslam düşüncesine dair temel kavramlar üzerine analiz yapılması; sonraki dönem ise temel metinlerde okuma yapılması öngörülmüştü. Fakat 2016 Bahar döneminde bu programın katılımcılarla görev dağılımı yapılarak bir atölyeye dönüştürülmesi kararlaştırıldı ve örnek bir kavram üzerinden ilerlenmesi için “adalet” kavramı seçildi. Bununla temelde “adalet” kavramının batı’da ve İslam düşüncesinde nasıl ele alındığının ortaya koyulması; ancak özelde İslam düşüncesinin ve bugünün temel ihtiyaçları doğrultusunda bir adalet düşüncesinin ortaya koyulması hedeflenmektedir. Araştırma İslam ve batı düşüncesi ile İslam’ın temel metinleri üzerinden sürdürülmektedir.  Bu çalışmanın neticesinde, İslam düşüncesinde adalet konulu edisyon bir çalışmanın ortaya çıkması hedeflenmektedir. 

Program İçeriği

1. Oturum: 

İçeriğin tespit edilmesi &  Metodolojik yaklaşımlar üzerine durulması

2. Oturum: 

Görev dağılımı & Konuların dağılımı

3. Oturum: 

Verilerin paylaşılması

4. Oturum: 

Verilerin paylaşılması & Yazılan makalelerin sunumu ve tartışılması

5. Oturum:

Yazılan makalelerin sunumu ve tartışılması & Eleştiri ve katkılar & Malzemelerin toplanması

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.