E-Bülten Kaydı

İslam Düşünce Geleneğinde Eğitim

Hoca: Yusuf Alpaydın

Gün ve Saat: Cumartesi, 18.00 / 22 Ekim – 24 Aralık 2016 (10 Hafta)

 

 

 

 

Bu atölyede İslam Düşüncesi’nin farklı geleneklerinde (Felsefe, Kelam ve Tasavvuf) doğrudan eğitimle ilgili veya günümüz eğitim uygulamalarında farklı bakış açıları geliştirmeye yardımcı olabilecek özgün kavramlar ve kuramların açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle özgün insan tasavvurları, insanın sahip olduğu yetiler, insanın eğitilebilir yönleri, insanın gelişim eksenleri, ile fıtrat, mizaç, irade, kemal gibi klasik kavramlar eğitimle ilgili boyutları çerçevesinde incelenecektir. Atölye katılımcıları seçtikleri konularla ilgili bireysel araştırmalar yaparak okuma önerileri ve bir tartışma metni hazırlayarak katılımcılara gönderecekler ve her oturumda bir tartışma yürütülecektir. Daha sonra katılımcılar kendi konularıyla ilgili bir makale hazırlayacaktır. Ortaya çıkan metinlerden bir edisyon kitap hazırlanacaktır. Atölyede ayrıca bu konularda daha önce çalışmalar yapmış olan misafir araştırmacıların sunumları da yer alacaktır. Bu atölyenin içinde yaşadığımız toplumun tarihi-kültürel kodlarına uygun eğitim modellerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek kuramsal bir alt yapının oluşturulmasına mütevazı bir katkı sunması ve bu alandaki araştırmaları tetiklemesi beklenmektedir.

Program İçeriği

1. Hafta: Giriş, Tanışma, Konu Seçimleri

2. Hafta: Misafir Konuşmacı : İslam Düşüncesinde Eğitim 

3. Hafta: Misafir Konuşmacı : Ahlak, mizaç ve eğitim; İlk tarama bulguları ve izlenimlerinin değerlendirilmesi

4. Hafta: Misafir Konuşmacı : İslam tarihinde ilim ve eğitim kurumlaşması

5. Hafta: Tartışma: Talim, terbiye, tedris kavramları

6. Hafta: Tartışma: İlahi İsimler Teorisi; Tartışma : Kemal ve inkişaf kavramları

7. Hafta: Tartışma: İrade; Tartışma: Teklif-sorumluluk

8. Hafta: Tartışma: Kabiliyetlerin tespiti ve yönlendirme

9. Hafta: Tartışma: Meleke; Tartışma: Üstad-öğretmen 

10. Hafta: Genel Değerlendirme ve Yayın Planlaması

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.