E-Bülten Kaydı

İki Tarih Yöntemi Üzerine Yeniden Düşünmek: Duygu Tarihçiliği ve Tarihte Karşılaştırma Sorunu

Hoca: Teyfur Erdoğdu

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 23 Ekim – 11 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste öncelikle tarihçilikte yeni eğilimlerden biri olan Duygu Tarihçiliği ele alınıp, yöntem ve sorunları tanıtılacaktır. Duygu tarihçiliği kısaca var olan tüm duyguların tarihsel olduğunu, zaman ve mekanla mukayyet bulunduğunu kabul ederek duyguların tarihi üzerine eğilir. Bu tarihçiliğe göre tüm duygular genel geçer değillerdir ve içinde bulunulan zaman ve mekanın ürünüdürler. Program ders anlatımı şeklinde olacaktır. Bunun için birkaç örnek duygu üzerinden konu anlaşılır kılınacaktır. Böylelikle yeni bir tarihçilik yöntemi ile tanışılmış olunacaktır.

Bu derste daha sonra uzun zamandır tarihçiliği meşgul eden Karşılaştırma Sorunu ele alınıp, Karşılaştırma Sorunu’nun yöntem ve sorunları tanıtılacaktır. Genel kanının aksine tarihçilikte karşılaştırmanın beraberinde getirdiği büyük sorunlar ele alınacak ve tenkit edilecektir. Esas gaye karşılaştırma yapmanın, tarihçilik için avantajdan çok dezavantajlara sahip olduğunu göstermektir. Bu mesele yine ders anlatımı şeklinde olacaktır. Ve derslerde karşılaştırma modelleri ele alınacaktır. Böylelikle karşılaştırmalı tarihçiliğin yöntemi öğrenilecek ve dezavantajları hakkında farkındalık oluşturulacaktır.

Program İçeriği

1. Hafta: Duygu Tarihçiliği Nedir?

2. Hafta: Duygu Tarihçiliği’nin Yöntemi Nedir?

3. Hafta: Duygu Tarihçiliği’nin Tahlil ve Tenkidi

4. Hafta: Duygu Tarihçiliği’nde Ele Alınan Örnek Duygular

5. Hafta: Tarihte Karşılaştırma Sorunu Nedir?

6. Hafta: Karşılaştırma Sorunu Yöntemi ve Tahlili

7. Hafta: Karşılaştırmalı Tarihin Tenkidi

8. Hafta: Karşılaştırmalı Tarihe Dair Örnekler

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.