E-Bülten Kaydı

İbn Sina Psikolojisi III

Hoca: M. Zahit Tiryaki

Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 20 Ekim – 08 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Klasik nefs teorisi ya da psikoloji, felsefi düşüncenin bilgi, varlık, ahlak ve siyaset gibi diğer disiplinlerinin her biriyle ilişkili en merkezi disiplindir. Bu durumda söz konusu teorinin öncelikle diğer disiplinlerin konusunu teşkil eden var olan, bilen ve eyleyen insana ilişkin temel bir kavrayış geliştirmesi etkili olmuştur. Bu tutumun sisteminde belirgin olduğu en önemli filozoflardan birisi de Kitabü’n-Nefs isimli eserinde kendi zamanındaki en yetkin nefs teorisini incelemiş olan İbn Sina’dır. Bu seminerde İbn Sina’nın çerçevesini çizdiği nefs teorisinin belli başlı konuları incelenecektir. Her hafta merkezi bir konunun inceleneceği bu seminer neticesinde katılımcılar İbn Sina’da en yetkin ifadesini bulmuş olan klasik psikolojinin yapısına, kavramsal çerçevesine ve problemlerine yönelik kapsamlı bir perspektif edinmiş olacaklardır. 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Ali Durusoy, İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri

Program İçeriği

1. Hafta: Nefsin ispatı, tanımı ve nefsin cevherliği hakkındaki görüşlerin incelenmesi

2. Hafta: Nefs ile bedensel güçler arasındaki ilişki ve nefsani güçler: Nebati, hayvani ve insani nefs

3. Hafta: Nefsin idrak güçleri – dış duyular

4. Hafta: Nefsin idrak güçleri – iç duyular

5. Hafta: Nefsin hareket güçleri 

6. Hafta: İnsani nefsin nazari-ameli güçleri ve nazari aklın bilkuvvelikten bilfiilliğe çıkışı

7. Hafta: Peygamberlik

8. Hafta: Nefsin bekası, bedenden ayrılıktan sonra nefslerin mutluluk ve mutsuzluğu

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.