E-Bülten Kaydı

İbn Sina Psikolojisi II

HocaM. Zahit Tiryaki

Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 03 Mart - 21 Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Klasik nefs teorisi ya da psikoloji, felsefi düşüncenin bilgi, varlık, ahlak ve siyaset gibi diğer disiplinlerinin her biriyle ilişkili en merkezi disiplindir. Bu durumda söz konusu teorinin öncelikle diğer disiplinlerin konusunu teşkil eden; var olan, bilen ve eyleyen insana ilişkin temel bir kavrayış geliştirmesi etkili olmuştur. Bu tutumun sisteminde belirgin olduğu en önemli filozoflardan birisi de Kitabü’n-Nefs isimli eserinde kendi zamanındaki en yetkin nefs teorisini incelemiş olan İbn Sina’dır. Bu derste İbn Sina’nın çerçevesini çizdiği nefs teorisinin belli başlı konuları incelenecektir. Her hafta merkezi bir konunun inceleneceği bu ders neticesinde katılımcılar, İbn Sina’da en yetkin ifadesini bulmuş olan klasik psikolojinin yapısına, kavramsal çerçevesine ve problemlerine yönelik kapsamlı bir perspektif edinmiş olacaklardır. 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Ali Durusoy. İbn Sina Felsefesinde İnsan ve Alemdeki Yeri. İstanbul: İFAV, 2013.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.