E-Bülten Kaydı

İbn Sînâcı Cevher Teorisi: Kategoriler Okumaları

Hocaİbrahim Halil Üçer

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 20 Ekim – 08 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste İbn Sînâcı cevher teorisi, filozofun Kategoriler (el-Mekûlât) kitabı üzerinden problem odaklı bir şekilde ele alınacaktır. Kategoriler kitabı, İbn Sînâ’nın Aristotelesçi geleneğe yaptığı özgün katkıları şerhler geleneği üzerinden metinsel seviyede takip edebilmeyi sağlayan en önemli eserlerinden biridir. Bu yönü de dikkate alınarak, İbn Sînâ’nın metni Arapça ve Yunanca yazan seleflerinin metinleriyle karşılaştırmalı bir şekilde okunacak; filozofun, Aristotelesçi Kategoriler geleneğine yaptığı özgün katkılar tespit edilmeye çalışılacaktır. Dersin amacı, küllî bir ilimler sistemi olarak klasik felsefeyi, özgün müfredatı aracılığıyla yeniden tahsîl etmektir.

Program İçeriği

1. Hafta: Kategoriler kitabının Meşşai gelenekteki yeri

2. Hafta: Varlık ve cevher

3. Hafta: Metafiziğin Bilim Olarak İnşası ve Cevher Sorunu

4. Hafta: Metafiziğin Bilim Olarak İnşası ve Cevher Sorunu

5. Hafta: Cevherin tanımı ve kısımları

6. Hafta: Cevherlerin yüklemsel birliği

7. Hafta: Cevherlerde öncelik-sonralık sorunu

8. Hafta: Değerlendirme

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Aristoteles. Kategoriler. Çev. Saffet Babür. Ankara: İmge Kitabevi, 1996.

İbn Sînâ. Kategoriler. Çev. Muhittin Macit. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2014.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.