E-Bülten Kaydı

Hannah Arendt Okumaları II: Geçmiş İle Gelecek Arasında

Hoca: Hatice Umut

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 10 Mart – 12 Mayıs 2017 (5 Oturum)

   

 

 

 

 

Bu okuma grubunda Hannah Arendt’in Geçmişle Gelecek Arasında kitabında yer alan makaleleri okunacaktır. Bilhassa “Hakikat/Doğruluk ve Siyaset”, “Otorite nedir?”, “Özgürlük Nedir?”, “Tarih Kavramı: Antik ve Modern” makalelerinden hareketle, “insan tabiatı ve mahiyeti” ile “insanlık durumları” (bununla ilişkili olarak; tek bir türün tikelleri olarak insan ile insanlık anlamının kendisiyle/kendisinde tahakkuk ettiği tikeller olarak insan fertleri); “eudaimonia/saadet”, “insanın belli bir türdeki bilme etkinliği olarak felsefe” ile “insanın belli bir türdeki eyleme faaliyeti olarak siyaset” arasındaki ilişki, “polis/medine/devlet/siyasî içtimâ” gibi klâsik siyaset felsefesine ait belli başlı meseleler üzerinde odaklanılacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.