E-Bülten Kaydı

Hadis Araştırmalarında Yeni Eğilimler: İmâm Mâlik ve Muvatta‘ Atölyesi 2017

Hoca: Rahile Kızılkaya Yılmaz

(Bu programa yeni katılımcı kabul edilmeyecektir.)

İmam Malik ve onun Muvatta‘ adlı meşhur eseri günümüzde modern tartışmalar bağlamında gerek doğuda batı gerekse batıda pek çok çalışmaya konu edilmiştir. İslami ilimlerin erken dönemine dair meselelerin incelenmesine imkân veren bu mevzu 2016 Bahar dönemine ait “Modern Tartışmalar Bağlamında İmam Malik ve Muvatta‘” adlı dersin konusunu oluşturmuştur. Söz konusu dersin sonunda, derste ele alınan meselelerin daha geniş bir perspektifte incelenmesi amacıyla katılımcıların, İmam Malik’in ilmi kişiliği ve kullandığı yöntemler, Muvatta‘ının mahiyeti ve ortaya çıkış süreci gibi mevzulara dair klasik görüş ve oryantalist görüşler çerçevesinde hazırlayacakları makale, tercüme ve literatür incelemelerinden oluşan bir edisyon kitap çalışması planlanmıştır. Bu amaçla 2016 Güz döneminde gerçekleştirilen ve katılımcıların belirli aralıklarla bir araya gelerek araştırma konularıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu atölye, 2017 Bahar döneminde de devam edecek ve dönem sonunda konuyla ilgili bir edisyon kitap ortaya çıkacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.