E-Bülten Kaydı

Hadis Araştırmalarında Yeni Eğilimler: İmâm Mâlik ve Muvatta’ Atölyesi

Hoca: Rahile Kızılkaya Yılmaz

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 21 Ekim – 23 Aralık 2016 (5 Oturum)

 

 

 

 

İmam Malik ve onun Muvatta‘ adlı meşhur eseri günümüzde modern tartışmalar bağlamında gerek doğuda batı gerekse batıda pek çok çalışmaya konu edilmiştir. İslami ilimlerin erken dönemine dair meselelerin incelenmesine imkân veren bu mevzu 2016 Bahar dönemine ait “Modern Tartışmalar Bağlamında İmam Malik ve Muvatta‘” adlı dersin konusunu oluşturmuştur. Söz konusu dersin sonunda, derste ele alınan meselelerin daha geniş bir perspektifte incelenmesi amacıyla katılımcıların, İmam Malik’in ilmi kişiliği ve kullandığı yöntemler, Muvatta‘ının mahiyeti ve ortaya çıkış süreci gibi mevzulara dair klasik görüş ve oryantalist görüşler çerçevesinde hazırlayacakları makale, tercüme ve literatür incelemelerinden oluşan bir edisyon kitap çalışması planlanmıştır. Planlanan çalışmanın tamamlanması için son tarih Kasım 2016 olarak belirlenmiştir. Bu atölye, katılımcıların belirli aralıklarla bir araya gelerek araştırma konularıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunacağı, sunumların gerçekleştirileceği bir ortam sağlayarak planlanan çalışmaların koordineli olarak hazırlanmasına imkân sağlayacaktır. Hâlihazırda 11 kişi olan katılımcı grubuna dâhil olacak İslami İlimler altyapısına sahip nitelikli araştırmacılar da katkılarıyla çalışmanın kıymetini arttıracaktır.

Program İçeriği

1. Oturum: Muvatta hakkındaki oryantalist iddialara genel bakış

2. Oturum: Wael B. Hallaq’ın Muvatta Tarihlendirmesi hakkındaki tutumu; Muvatta'nın Tarihlendirilmesi İle İlgili İddialar Bağlamında Yasin Dutton ve Görüşleri

3. Oturum: Klasik Eserlerde İmam Malik ve Muvatta hakkındaki değerlendirmeler; Fıkıh Usulcülerinin İmam Malik ve Muvatta Değerlendirmeleri; Muvatta Çerçevesinde amel-i ehl-i Medine mefhumu

4. Oturum: Literatür Taraması: Muvatta Hakkında Hadis Literatüründe Türkçe, İngilizce, Arapça Çalışmalar

5. Oturum: Değerlendirme

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.