E-Bülten Kaydı

Erken Dönem Osmanlı Entelektüel Tarihi

Yürütücü: Ertuğrul Ökten

Gün ve Saat: Atölye toplanma vakitleri katılımcılar ile birlikte belirlenmektedir.

Katılım Şartları: Verilecek araştırma konuları hakkında rapor hazırlayabilecek derecede araştırma kaynaklarından yararlanabilme tecrübesi, sistemli düşünme yeteneği ve tartışmaya katılma azmi

2014 Bahar döneminde çalışmalarına başlayan Osmanlı Entelektüel Tarihine Giriş dersi çalışmalarına Erken Dönem Osmanlı Entelektüel Tarihi olarak devam edecek. Atölye kapsamında erken Osmanlı dönemi entellektüel hayatının temel özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu entellektüel hayatın temeli olan düşünceleri olduğu kadar bu düşüncelerin içinde üretildiği ortamın sosyal, politik, kültürel özelliklerinin de ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.