E-Bülten Kaydı

Erken Dönem İslamcılık Düşüncesi

Hoca: Süleyman Güder

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 19 Ekim – 07 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

İslamcılık tartışmaları Türk siyasal hayatında belli dönemlerde alevlenen belli dönemlerde sönümlenen tartışmalara sahne olmaktadır. Bunun her zaman ülkenin siyasi gündemiyle doğrudan bir ilişkisi olduğu aşikârdır. Yeter miktarda olmasa ülkemizde İslamcılık üzerine dersler, seminerleri, konferanslar vb. etkinlikler yapılmaktadır. Fakat bir ideoloji olarak İslamcılığın doğuşu, kökenleri ve serencamına dair çalışmalara sık rastlanılmamaktadır. Bu okuma grubunda İslamcılık fikrinin ortaya çıkışına zemin hazırlayan meşrutiyetten cumhuriyete (19. yy’ın başlarından 20. yy’ın ortalarına) kadar olan dönemde İslamcı düşünürlerin yazmış oldukları eserler okunup tartışılacaktır. Böylece tartışmalardaki temel alanların değişim ve süreklilik bağlamında takip edilmesi mümkün olacaktır. Programın sonunda katılımcıların güncel İslamcılık tartışmalarının kökenine dair bir bakış açısına sahip olması hedeflenmektedir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

 

Program İçeriği

1. Hafta: 

2. Hafta: 

3. Hafta: 

4. Hafta: 

5. Hafta: 

6. Hafta: 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.