E-Bülten Kaydı

Erken Dönem İslam Tarihi

Hoca: Abdülkadir Macit

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 19 Ekim – 07 Aralık 2015 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste İslam Tarihi’nin ilk dönemleri olarak nitelediğimiz Hz. Peygamber, Hülefa-i Raşidin, Emeviler ve Abbasiler dönemleri, Müslümanların siyasi, idari, askeri, iktisâdi, dini ve ilmiî gibi yapıları üzerinden işlenecektir. Adem Apak’ın İslam Tarihi 1-4 adlı eseri temerküzlüğünde muhtelif metinler ile çapraz okumalar yapacağımız derste, katılımcılar tarafından Erken Dönem İslam Tarihi’nin yerli yerince kavranması ve yorumlanması temel amaç olacaktır. Bu amaç doğrultusunda kronolojik bir sıra izlenerek seçilmiş tarihçilerin eserleri, tahlil edilip tartışılarak kavranmaya çalışılacaktır. Diğer taraftan bu ders, günümüz meselelerinin düzlemleriyle ilişkili biçimde ele alınacak, derste İslam’ın erken döneminden bu yana tartışılan pek çok siyasi, ilmi, dini ve fikri meselelerin mezkûr dönemlerde izleri sürülecektir.

Program İçeriği

1. Hafta: Hz. Peygamber Dönemi

2. Hafta: Hz. Peygamber Dönemi

3. Hafta: Hülefa-i Raşidin Dönemi

4. Hafta: Hülefa-i Raşidin Dönemi

5. Hafta: Emeviler Dönemi

6. Hafta: Emeviler Dönemi

7. Hafta: Abbasiler Dönemi

8. Hafta: Abbasiler Dönemi

 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Adem Apak, Ana Hatlarıyla İslam Tarihi I-IV, İstanbul: Ensar Neşriyat.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.