E-Bülten Kaydı

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

Hoca: Erkan Erdemir

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 19 Ekim – 23 Kasım 2015 (6 Hafta)

 

 

 

 

Nobel ödüllü iktisatçı Milton Friedman 50 yıl kadar önce işletmelerin en önemli sorumluluğunun kar etmek olduğunu söylemişti. İşin aslı bu anlayış, Friedman tarafından seslendirilmeden çok daha önce de iş dünyasının temel felsefesini oluşturuyordu. İşletmelerin kar elde etmeyi amaçlıyor oluşları bugün bizler için sorgulanması bile gereksiz bir gerçeklik olarak kabul edilmiş durumdadır. Bu anlayış zamanla işletmelerle ilgili bilimsel çalışmalarda da yansımasını buldu. İlk zamanlar farklı örgüt biçimlerinin ortaya çıkış ve işleyişini anlamaya çalışan sosyal bilimcilerin yerini zamanla işletmelerin nasıl daha iyi yönetilirlerse daha çok kar edebileceklerini araştıran yönetim bilimciler aldı. İşletme yönetimi alanında üretilen bilgi gerçekten de işletmeleri çok daha etkin ve verimli hale getirdi ve bunun sonucu olarak da hepimiz uzun süredir işletmeler tarafından ve giderek işletmeler biçiminde şekillendirilen bir dünyada yaşıyoruz. İşte bu gidişata bir tepki olarak ortaya çıkan ve felsefi temellerini eleştirel kuramdan alan eleştirel yönetim çalışmaları, bir yandan işletmelerin temel amaçlarını sorgularken bir yandan da işletme yönetiminin daha insani bir modelini gündeme getirmeye çalışmaktadır. Bu ders çerçevesinde eleştirel yönetim çalışmalarının genel çerçevesi ve temel tartışma alanları üzerinde durulması amaçlanmaktadır.

 

 

Program İçeriği

1. Hafta: Eleştirel Teori: Eleştirel Yönetim Çalışmalarının (EYÇ) Felsefi Temelleri

2. Hafta: Paradigmal Çerçeve: EYÇ’nin Epistemolojik ve Ontolojik Konumu

3. Hafta: EYÇ’nin Temel Tartışma Konuları

4. Hafta: İşletme İşlevleri ve EYÇ

5. Hafta: Araştırma Yöntemleri ve EYÇ

6. Hafta: EYÇ’nin Eleştirisi, İslam Düşüncesi ve Türkiye Bağlamı

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.