E-Bülten Kaydı

Eleştirel Pedagoji Okumaları

Hoca: Akif Pamuk

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 18 Ekim – 22 Kasım 2016 (6 Hafta)

 

 

 

 

Ivan Illich, Gölge İş kitabında “Bir tarihçi olarak tamamen yeni olma iddiası taşıyan her şeye şüpheyle yaklaşırım. Bir fikrin öncüllerini tespit edemezsem, derhal bunun aptalca bir fikir olduğundan şüphe ederim. Eğer geçmişte yaşamış insanlardan tanışık olduğum ve hayalimde beni şaşırtan şey hakkında tartışabileceğim birisini bulamazsam kendimi son derece yalnız ve bugünkü kısıtlı ufkuma mahkûm kalmış hissederim” der. Illich’ten ilham alarak Eleştirel Pedagoji Okumalarıyla geleneksel eğitimden modern eğitime geçişte nelerin değiştiği, eğitime yüklenen anlamın neliği, seküler teolojinin ortaya çıkışı ve modern eğitimin toplum mühendisliğine dönüşme süreçleri tartışmaya açılacaktır. Diğer taraftan modern eğitimin pozitivizmle, kapitalizmle kurduğu ilişki ve bu ilişkinin ortaya çıkardığı sorunlar Ivan Illich, Paulo Freire’nin ürettiği kavramlar üzerinden tartışmaya açılacak, “başka bir eğitim mümkün mü” sorusuna odaklanılacaktır. Bu program aracılığıyla, eğitimin eğitimden daha fazlası olduğundan hareketle pedagojiye dair üretilen bilgilerin farklı söylemlerin ürünü olduğu önermesi çerçevesinde katılımcıların eğitime dair farklı bakış açılarını görmelerini ve kendi bakış açılarını inşa etmeleri temel hedeflerdendir. 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Filiz Meşeci, Eğitim Ritüelleri

Ivan Illich, ABC Aklın Modernleşmesi

Ivan Illich, Gölge İş

Ivan Illich, Okulsuz Toplum

Paulo Freire, Ezilenlerin Pedagojisi

Alternatif Eğitim Dergisi 2: Alternatif Demokratik Okullar

Program İçeriği

1. Hafta: Giriş: Genel Çerçeve

2. Hafta: Seküler Teoloji ya da Modern/Seküler Okul/Eğitimin Ortaya Çıkışı

3. Hafta: Ulus-Devlet ve “Ulusal Okul/Eğitim”Modeli

4. Hafta: Bilimsel Eğitim, Pozitivizm ve Toplum Mühendisliği: Eğitimin Araçsallaştırılması

5. Hafta: Pozitivist ve Liberal/Kapitalist Eğitimin Eleştirileri: Eleştirel Pedagojiye Giriş

6. Hafta: Alternatif Demokratik Eğitim Önerileri

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.