E-Bülten Kaydı

Edebiyat ve Estetik

Hoca: Berat Açıl

Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 05 Mart - 23 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları:  Osmanlı, Türk ve dünya edebiyatının en temel eserlerini okumuş olma

Edebiyat, tahkiyeye dayanmakla beraber tahkiyesini estetik temeller üzerine bina eder. Edebiyat ve edebiyat eserlerinden söz ederken göz ardı ettiğimiz alanlardan birisidir estetik. Böylesi bir düşüncenin neticesi olarak bu derste, edebiyat ve estetik konuları ele alınacaktır. Osmanlı ve Türk edebiyatlarına daha çok odaklanılacak olan bu seminerde söz konusu edebiyat, İslamî edebiyatların bir nevi addedilecek olup İslam estetiğinin Yunanî kökleri ve ayrışan yönleri üzerinde durulacaktır. Yunan estetiği, İslamî literatür ve bunların Osmanlı edebiyatına akisleri seminerin ana yapısını teşkil edecektir. Seminerde nihaî amaç, Osmanlı edebiyatının estetik temellerini tespit ve tahlil etmek olacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.