E-Bülten Kaydı

Edebiyat Kuramları ve Temsil

Hoca: Alphan Akgül

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 22 Ekim 2014 - 10 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Devam Zorunlu, Tartışma Yoğun

Edebiyat kuramları, edebiyat alanını bilimsel bir disiplin hâline getirme çabalarından doğar. Edebiyat eleştirisi, kaynağını felsefi tartışmalardan alan kuramlardan mahrum kaldığında, ağırlıklı olarak izlenimci ve psiko-sosyal yaklaşımlarla çözümlenmektedir. Bu yaklaşımlar, bir edebiyat metninde var olan problematikleri değil, daha çok okur ve eleştirmenlerin kendi bakış açılarını tartışabilir. Oysa edebiyat kuramları, tıpkı pozitif bilimlerde olduğu gibi, bir metni psiko-sosyal bakış açılarıyla değil, belirli kavramlar aracılığıyla ele alıp tartışmayı hedefler. Bir edebiyat metninin kuramsal açıdan ele alınması, bizi öncelikle “temsil” sorununa götürür. Edebiyat metni “gerçekliği / hakikati” temsil edebilir mi? Bu soru, antik dünyadan günümüze edebiyat metinleri hakkında sorulmuş en temel soru olarak görülebilir. Bu seminerde, “temsil” meselesi, “mimesis” ve “nesnel karşılık” (objective correlative) kavramları bağlamında ele alınıp tartışmaya açılacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.