E-Bülten Kaydı

Düşünmenin Yolunda Olmak: Martin Heidegger Okumaları IV

Hoca: Feridun Yılmaz & Şenol Karagüzel

Gün ve Saat: Cumartesi, 14.00 / 07 Mart - 25 Mart 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Okumaların içerik bölümünde bahsedilen mesele ve sorularla kaygılı olma

Üç dönemi geride bırakan Düşünmenin Yolunda Olmak: Martin Heidegger okumalarında bu dönemde de Martin Heidegger’in ağırlıklı olarak 1950’li yıllar sonrası yazdığı ve düşüncesinin köktenci yorumlarını izleme imkânı veren ve bilhassa teknik varlık yorumların izlenebileceği metinler okunacaktır. Bu derslerde ölümünden kısa bir süre önce "içimde beni sürekli düşünmeye iten karşı konulmaz bir şey var, düşünmeden edemiyorum"  diyen Heidegger'in, düşünürler taifesi içinde bize en yakın ve bizim için en asli soruları sorabilen bu düşünürün, soruşturmalarına kulak kesilerek uzun zamandır klişe tanımlarla üzerinden atlanılan ve ıskalanan teknik varlıkla olan yazgısal ilişkisi düşünülmeye çalışacaktır. Dersler boyunca içinde yaşadığımız çağın düşünce yoksunluğunu, bunun yazgısal seyrini düşünürle birlikte takip etmek amaçlanmaktadır. Teknik-varlığın yayılımının belirlediği bir yazgının doğasını düşünmenin, başa gelen şeyin ne denli köktenci bir tehlikeye işaret ettiğini işitebilmenin yollarına düşülecektir. Yolun, ara ara hakikatin ışıyıverdiği bir kayrana, ara ara da karamsarlığı çağıran dolambaçlı güzergâhlara çıkaran sevkine kendini bırakmanın, düşünmenin sade, yalın ve o ölçüde belirsiz adımları olduğu bilinerek yola çıkılacaktır. Düşünmenin kendisi, teknik-varlığın işaret ettiği tehlike, Batı metafiziğinin tecessümü olarak bilim düşüncesi ve sanat eserinin doğası, düşünmemizin işaret taşları olacaklardır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.