E-Bülten Kaydı

Düşünmenin Yolunda Olmak: Martin Heidegger Okumaları

Hoca: Feridun Yılmaz, Şenol Karagüzel

Gün ve Saat: Cumartesi, 15.30 / 25 Ekim 2014 - 13 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Okuma Yoğun, Devam Zorunlu

İki dönemi geride bırakan Düşünmenin Yolunda Olmak: Martin Heidegger okumalarında bu dönem Martin Heidegger’in ağırlıklı olarak 1950’li yıllar sonrası yazdığı ve düşüncesinin köktenci yorumlarını izleme imkânı veren metinler okunacaktır. İçinde yaşadığımız çağın düşünce yoksunluğunu, bunun yazgısal seyrini düşünürle birlikte takip etmek amaçlanmaktadır. Teknik-varlığın yayılımının belirlediği bir yazgının doğasını düşünmenin, başa gelen şeyin ne denli köktenci bir tehlikeye işaret ettiğini işitebilmenin yollarına düşülecektir. Yolun, ara ara hakikatin ışıyıverdiği bir kayrana, ara ara da karamsarlığı çağıran dolambaçlı güzergâhlara çıkaran sevkine kendini bırakmanın, düşünmenin sade, yalın ve o ölçüde belirsiz adımları olduğunu bilerek yola çıkacağız. Düşünmenin kendisi, teknik-varlığın işaret ettiği tehlike, Batı metafiziğinin tecessümü olarak bilim düşüncesi ve sanat eserinin doğası, düşünmemizin işaret taşları olacaklar.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.