E-Bülten Kaydı

Dünya Siyasetine Temel Yaklaşımlar

Hoca: Hasan Basri Yalçın

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 21 Ekim 2014 - 09 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, Okuma Yoğun, Devam Zorunlu

Bu derste Uluslararası İlişkiler alanının temel teorileri ele alınacaktır. İdealizm, Realizm tartışmasından, yapısal realizme, yapısal realizmin saldırgan ve savunmacı versiyonlarına, yeni-liberal Kurumsalcılıktan, post-modern ve eleştirel yaklaşımlara, Marksist yaklaşımlardan, Kontrüktivizme teorik perspektifler birbirleriyle mukayeseli biçimde ele alınacaktır. Ders kapsamında özellikle bu teorik yaklaşımların sosyal bilimler felsefesine olan ilgileri ortaya çıkartılmaya gayret edilecektir. Bu çerçevede çağdaş tartışmalara değinilecek ve uluslararası ilişkilerin hala merkezi olma özelliğini koruyan anarşi, güç, devlet gibi kavramların bu yeni tartışmalarda nereye oturduğu değerlendirilecektir. Katılımcılardan aktif okuma ve katılım beklenecektir. Toplantılara belirlenen metinlerin okunarak gelinmesi istenecektir.   

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.