E-Bülten Kaydı

Çağdaş Tarih Yazıcılığı

Hoca: Gültekin Yıldız

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 20 Ekim 2014 - 08 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Yalnızca Lisansüstü Öğrenciler, İngilizce ya da Almanca Okuma, Okuma Yoğun, Tartışma Yoğun

Bu derste, modern tarih bilimi ve tarih felsefelerinin kökenleri problematize edilecek ve günümüzde artık dünya çağında kabul görmüş seküler tarih yazıcılığının metodolojisi ve araştırma ajandaları ele alınacaktır. Bu maksatla, kadim medeniyetlerin beşeri varoluş ve tarihe bakışları da değerlendirilecek ve modern Batı düşüncesinin bir ürünü olan modern tarih biliminin Hıristiyan ve Yahudi metafizikleriyle irtibatları da mercek altına alınacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.