E-Bülten Kaydı

Çağdaş Müslüman Siyaset DüşüncesiII

Hoca: Halil İbrahim Yenigün

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 29 Şubat – 18 Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste muasır dönemde İslâmî bir düşünce üretme çabasındaki Müslüman düşünürlerin fikrî mirası, izlediği seyir ve geçirdiği evreler itibariyle coğrafya, kişi ve temalar üzerinden işlenecektir. Yaklaşım ve akım çeşitliliğinin genel bir resmini çıkarma gayretimizle birlikte çalışmamızın odak noktasında ıslâh geleneği ve bu mirasın günümüzdeki karşılığı yer alacaktır. Buna göre çağdaş dönemde öne çıkan kavram, tema ve mes’elelerin yerli yerince kavranması ve düşünürler muvacehesinde bunlara ilişkin eleştirel analizlerin ve orijinal yorumların katılımcılar tarafından üretilebilmesi dersin temel amacıdır.  Kronolojik bir sıra izlenerek Tahtavî sonrası dönemde ağırlıklı olarak Arap dünyası, İran, Güneydoğu Asya, Türkiye ve son dönem itibariyle Avro-Amerikan düşünce havzalarında öne çıkan fikirler, seçilmiş düşünürlerin birincil eserlerinin tahlili ve tartışılması suretiyle kavranmaya çalışılacaktır. Siyasî düşünceler, ahlâkiyat ve teoloji düzlemleriyle ilişkili biçimde ele alınacak, tartışılan sorunların günümüzdeki izleri sürülecektir. Derste kısa bir arka plan bilgisinin ardından düşünürlere ait aslî kaynaklar incelenecek ve tahlil edilecektir.  Dönemin sonunda hedeflenen bilgi ve tahlil seviyesinin yakalanması açısından her bir haftanın okumalarının (haftalık ortalama 80-90 sayfa) titizlikle tamamlaması gerekmektedir. Ancak haftalık okumaların derste tahlili ve tartışılmasının ardından çıkarılacak notların dönem sonunda gözden geçirilmesiyle her dönem sonunda 12-15 sayfalık bir genel değerlendirme yazısının yazılması ve yılın sonuna bunların bütünleştirilerek basımlık bir makale haline getirilmesi dersten en üst seviyede verim alınmasını sağlayacaktır. 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.