E-Bülten Kaydı

Biyoloji Felsefesi Açısından İnsan Doğası

Hoca: Esra Kartal Soysal

10 Mart, 17 Mart, 24 Mart 2018 Cumartesi - 16.00

'Biyoloji Felsefesi Açısından İnsan Doğası' başlıklı müteakip üç seminerde doğa bilimlerinin ve sosyal bilimlerin ortak konularından biri olan 'insan doğası' kavramına modern ve çağdaş dönemlerde biyoloji bilimi cihetinden bakılacaktır. Birinci seminerde bilim devriminin ve Darwinci evrimin klasik insan doğası kavramı üzerindeki etkilerinin izleri sürülecek, ikinci seminerde modern genetik ve çağdaş epigenetik teorilerin ortaya çıkardığı bilimsel veriler ışığında insan doğası kavramının biyolojik dönüşümü incelenecek, üçüncü seminerde ise geleceğin muhtemel insan doğası yaklaşımlarına (transhümanist, posthümanist, metahümanist) nazar edilecektir. Seminerlerin nihai amacı sosyal bilimlerin, yaşam bilimlerinin bir yandan oluşmaya devam ederken bir yandan çok hızlı üretim yapan alanlarıyla erkenden etkileşime girmesine vesile olmaktır.

 

1. hafta

 

Klasik insan doğasında bilim devriminin ve Darwinci evrimin yaptığı dönüşüm

2. hafta

 

Genetik ve epigenetik teorilerle ortaya çıkan biyolojik insan doğası

      3. hafta

 

Geleceğin (fütüristik: transhümanist, posthümanist, metahümanist) muhtemel insan doğası çerçeveleri 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.