E-Bülten Kaydı

Batılı Modern Sosyal Teoride Temel Meseleler II

HocaLütfi Sunar

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 29 Şubat – 18 Nisan 2016 (8 Hafta) 

 

 

 

 

Sosyal Teori modern toplumsal yapıyı anlamaya ve açıklamaya çalışan külliyatın ana bileşenlerini temsil eden bir disiplindir. Modern toplumu, tarihsel ve siyasal bir bağlam dahilinde ele almak ve dünya tarihi içindeki konumunu farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilmek için Batılı modern sosyal teoride temel meselelerinin eleştirel bir biçimde anlaşılmış olması gerekmektedir. Bu derste Fransız İhtilalinden başlayarak modern toplumun oluşumu ve temel sosyal boyutları irdelenecektir. Hegel, Marx ve Tocqueville gibi dönemin belirleyici isimleri etrafında işlenecek derste modern toplum düşüncesinin temel bileşenleri, kavramlar ve meseleler üzerinden ele alınacaktır. Derse devam eden öğrenciler toplumsal olgulara teorik bir bakış kazanacak ve modern toplumu hazırlayan düşünsel, sosyal ve siyasal ortamı eleştirel bir biçimde değerlendirebileceklerdir.

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.