E-Bülten Kaydı

Batılı Modern Sosyal Teoride Temel Meseleler

Hoca: Lütfi Sunar

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 19 Ekim – 07 Aralık 2015 (8 Hafta) 

 

 

 

 

Sosyal Teori modern toplumsal yapıyı anlamaya ve açıklamaya çalışan külliyatın ana bileşenlerini temsil eden bir disiplindir. Modern toplumun tarihsel ve siyasal bir bağlamını ele almak ve dünya tarihi içindeki konumunu farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilmek için Batılı modern klasik sosyal teoride temel meselelerin eleştirel bir biçimde anlaşılmış olması gerekmektedir. Bu derste modern toplumun doğuş tartışmaları çerçevesinde eski ve yeni tartışmalarında modernin anlam kümesi irdelenerek işe başlanacak; akabinde doğal hukuk, sosyal sözleşme, ahlak, ilerleme, öteki, sömürge ve ütopya gibi 7 temel mesele etrafında içinde bulunduğumuz düşünce dünyasının kök fikirleri incelenecektir. Bu derse devam eden öğrenciler toplumsal olgulara teorik bir bakış kazanacak ve modern toplumu hazırlayan düşünsel, sosyal ve siyasal ortamı eleştirel bir biçimde değerlendirebileceklerdir. Derste öğrencilerin kendilerine verilen okumaları gerçekleştirmeleri ve her hafta belirli bir konu ile ilgili küçük parçalar yazmaları beklenmektedir. Bu dersin sonraki dönemlerde sosyal teoride çağdaş tartışmalar ile devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

Program İçeriği

1. Hafta: Kökenler ve Gelecek: Eski ve Modern

2. Hafta: Doğal Hukuk

3. Hafta: Sosyal Sözleşme

4. Hafta: Ahlak

5. Hafta: İlerleme

6. Hafta: Öteki

7. Hafta: Sömürge

8. Hafta: Ütopya

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.