E-Bülten Kaydı

Babürlü Tarihi Okumaları

Hoca: Ertuğrul Ökten

Gün ve Saat: Pazartesi, 17.00 / 17 Ekim – 05 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu okuma grubunda Babürlü hükümdarları merkezli üretilen bazı metinleri okunacak ve tartışılacaktır. Bu metinler şunlardır: Babürname, Ekbername, Hümayunname, Tarih-i Selim Şah. Programın amacı, Babürlü tarihine aşinalık kazanmak, bu tarihin problemlerine bir giriş yapmak ve başka tarih alanlarıyla (öncelikle Osmanlı tarihi) nasıl karşılaştırılabileceğini düşünmek, olarak özetlenebilir. Bu amaçların arkasında yatan varsayım Babürlü tarihinin kendi başına anlaşılmaya değer zenginlikte bir tarih olduğu ve başka tarih alanları ile karşılaştırmalı olarak düşünüldüğünde tarihsel süreçler, olaylara ışık tutabileceğidir. Okumalar boyunca yönetim elitinin komposizyonu ve değişmesi, yönetim elitinde kadınlar, farklı bir coğrafyanın algılanışı, kültürel değişim, Babürlü idaresinin kuruluşu, vs. temalarına odaklanılacaktır. Grubun ilgisine göre yeni konular eklenebilir. Her hafta 50-150 sayfa arası okuma gerçekleşmesi planlanan programda, katılımcıların her hafta bir sayfalık okuma notu hazırlamasını ve tartışmaya bununla gelmesini beklenmektedir. Babürlü Tarihi Okumaları’nın sonunda katılımcıların tarihsel ufkunun genişlemesi ve yeni araştırma sorularının ortaya çıkmasın hedeflenmektedir. 

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

TDV İslam Ansiklopedisi’nden ilgili maddeler: Babürlüler, Babür, Hümayun, Ekber, Cihangir…

Program İçeriği

1. Hafta: Baburname (Kabalcı, 2006), 453-534

2. Hafta: Baburname (Kabalcı, 2006), 535-618

3. Hafta: Abul-Fazl, The Akbar nama, (Delhi, Ess Ess Publications, 1987), ilan edilecek

4. Hafta: Abul-Fazl, The Akbar nama, (Delhi, Ess Ess Publications, 1987), ilan edilecek

5. Hafta: Gülbeden, Hümayunname, (Türk Tarih Kurumu, 1987), 115-165

6. Hafta: Gülbeden, Hümayunname, (Türk Tarih Kurumu, 1987), 166-216

7. Hafta: Nurü’d-din Cihangir Şah, Tarih-i Selim Şah, (Türk Tarih Kurumu, 2013), 9-100

8. Hafta: Nurü’d-din Cihangir Şah, Tarih-i Selim Şah, (Türk Tarih Kurumu, 2013), 100-188

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.