E-Bülten Kaydı

Avrupa Seyahatnamelerinde Doğu II: 19. Yüzyıl Seyahatnameleri

Hoca: Lütfi Sunar

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 03 Mart - 21 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Çalışma ve ilgi alanının konuyla ilgili olması

17. yüzyılda seyyah, tüccar, misyoner, diplomat, bilim adamlarının kaleme aldıkları seyahatnameler, konuları ve içerikleri bakımından öncekilerden çok farklıdırlar. 17-18. yüzyıllarda Doğu’ya ilgi giderek artmış, Doğu’dan gelen bilgiler modernite ile ilgili tartışmalarına ciddi katkılar sağlamıştır. Ancak 19. yüzyıl tam bir seyahatname patlamasına, seyahatnamelerin biçim ve içerik değişimine şahitlik etmektedir. Eskiden faydalanılan ve özenilen Doğu artık üstten bakılan, değerlendirilen ve yargılanan bir biçim almıştır. Bu dönemden itibaren Doğu hakkında yazmak entelektüel modanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu sebeple 19. yüzyıl seyahatnamelerini önceki yüzyıllardakilerle karşılaştırmalı bir biçimde okumak, dünyada toplumlar arası ilişkilerin seyrini ve mahiyetini anlamak için ciddi bir önem arz etmektedir. Öte yandan bu seyahatnameler üzerinden modernitenin 19. yüzyılda değişen anlam örüntülerini (modern olmanın özbilincini) de kavramak mümkündür. Geçtiğimiz yıllarda İLEM’de yürütülen Klasik Sosyal Teoride Öteki konulu derslerin ve 2014 Güz döneminde gerçekleştirilen 17. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Doğu isimli okuma grubunun bir devamı mahiyetinde olan bu programda Nerval, Chateaubrieand, Amicis, Fontmagne, Lord Byron, Puşkin, Lady Hornby gibi isimlerin seyahatnamelerinden parçalar okunacak ve tartışılacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.