E-Bülten Kaydı

Avrupa Seyahatnamelerinde Doğu

Hoca: Lütfi Sunar

Gün ve Saat: Salı 18.00 / 21 Ekim 2014 - 09 Aralık 2014 (8 Hafta)

Katılım Şartları: İleri İngilizce, Devam Zorunlu

Seyahatnameler Avrupa’da uzunca bir süre Doğu hakkındaki bilginin ana kaynaklarından birisidir. Coğrafi keşifler sonrasında dünyaya açılma ile birlikte seyahatnamelerin sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Özellikle 16. Yüzyılda seyyah, tüccar, misyoner, diplomat, bilim adamlarının kaleme aldıkları seyahatnameler, konuları ve içerikleri bakımından öncekilerden çok farklıdırlar. Bu seyahatnameler aynı zamanda Aydınlanma yüzyılındaki toplum tartışmalarına kaynaklık etmeleri bakımından özel bir yere sahiptirler. Aydınlanma yüzyılında modernitenin tanımlanmasında Doğu ile girilen ilişkinin merkeziliği sebebiyle tartışmalarda sıklıkla seyahatnamelere başvurulduğu bilinmektedir.  Bu sebeple 16. Yüzyıl seyahatnameleri modernite tartışmalarının kökenlerini kavramak bakımından ciddi bir katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede Avrupa Seyahatnamelerinde Doğu başlıklı okuma programının amacı modern toplum tartışmalarına bir giriş yapmaktır. Bir karşılaştırma sağlaması açısından okumalara Marco Polo ile başlanacak ardından da François Bernier, Jean Baptiste Tavernier, Claes Ralamb, Joseph De Tournefot, Jean Thevenot, Stephan Gerlach ve Reinhold Lubenau gibi isimlerin seyahatnamelerinden parçaların okunması ile devam edilecektir. Geçtiğimiz yıllarda İLEM’de yürütülen Klasik Sosyal Teoride Öteki konulu derslerin bir devamı mahiyetinde olan bu okuma grubunun 19. Yüzyıl seyahatnameleri ile gelecek dönem devam ettirilmesi planlanmaktadır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.