E-Bülten Kaydı

Avrupa-Merkezcilik Okumaları

Hoca: Abdurrahman Babacan

Gün ve Saat: Cumartesi, 14.00 / 22 Ekim – 10 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu okuma grubunda yakın dönemde ortaya çıkmış ve Batı dışı sosyal ve zihinsel bağlamı tek bir kavramsal ve felsefi örgü etrafında şekillendirmeye matuf bir düşünce biçiminin felsefi sorgulaması yapılması hedeflenmektedir. Batı Avrupa merkezli sosyal teorinin, oryantalizmle bütünleşerek aldığı yeni düşünsel form ve bunu özellikle Doğu ve İslam toplumlarına tektipleştirme suretiyle dayatması, 11 Eylül sonrası dünya siyaseti pratiklerinde de okunabilmektedir. Okuma grubu kapsamında; Avrupa merkezci dünya görüşü etrafında örgülenen temel tartışmalar, seçme metinler aracılığı ile yürütülecektir. Sosyal teorinin temel normları, İslamofobya, entelektüel hegemonya, terörizm, adil/meşru savaş gibi kavram ve kavram grupları bu okumanın ana başlıkları olarak planlanmaktadır.  

Program İçeriği

1. ve 2. Hafta: Avrupa'nın İcadı - Gerard Delanty (Kitap)

3. ve 4. Hafta: Avrupa Fikri - Anthony Pagden (Kitap)

5. Hafta: Avrupamerkezcilik - Samir Amin (Kitap)

6. ve 7. Hafta: Fundamentalizm Korkusu - Bobby Salman Sayyid (Kitap)

8. Hafta: Adil Savaş'ın Haklılığı Üzerine - Talal Asad (Makale)

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.