E-Bülten Kaydı

Avrupa’da Güncel Siyasi Tartışmalar

Hoca: Bünyamin Bezci

Gün ve Saat: Cumartesi, 14.30 / 11 Mart – 29 Nisan 2017 (8 Hafta)

   

 

 

 

 

Bu seminerde genel olarak Avrupa siyasetinin güncel tartışmalarına teorik bir açıdan bakabilme yeteneğinin kazanılması amaçlanmaktadır. Tartışmaların teorik arka planları üzerinden aslında bir siyaset felsefesi dersi olacaktır. Bu seminere katılanların sadece ders anlatımı değil, derse katılımları da beklenmektedir. Özellikle çok tanıdığımızı düşündüğümüz Avrupa siyasetini aslında ne kadar az tanıdığımız düşünülerek böylesi bir içerik hazırlanmıştır. İçeriğin derse katılan öğrencilerin tartışma konusu önerileriyle değişmesi de söz konusu olacaktır. Derse katılan öğrencilerden öncelikle Avrupa’daki büyük ülkelerin siyasi hayatları, siyasi partileri ve medya organlarının ideolojik yapıları hakkında çalışma yapmaları beklenmektedir. Bu nedenle seminer hem bir atölye hem de bir okuma grubu olacaktır.

Program İçeriği

1. Hafta: Avrupa Çalışmaları Bağlamını Anlamak

2. Hafta: Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi

3. Hafta: Avrupa’da İslamofobi

4. Hafta: Avrupa’da Türk Diasporasının Karşılaştığı Hak İhlalleri 

5. Hafta: Yeni Oryantalizm

6. Hafta: Avrupa’da Göç ve Mülteci Sorunları

7. Hafta: Avrupa’nın Ekonomi Politiği

8. Hafta: “Grossraum” Kavramı Etrafında Karşılaştırmalı AB ve Davutoğlu’nun Medeniyet Projesi

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.