E-Bülten Kaydı

Anadolu Selçuklu Geometrik Desenleri

Hoca: Serap Ekizler Sönmez

Gün ve Tarih: Cuma, 18.00 / 16 Mart - 4 Mayıs 2018

Türkiye’de akademik çalışmaların sıkıntılı olduğu İslâm sanatındaki geometrik desenlerin analizi konusu, uygulamaların çeşitliliği göz önüne alındığında sıkıntı sebeplerini anlamayı daha da güçleştirmektedir. Konuya dair envanter çalışmaları bile yeterince yapılmamıştır. Geometri, mimari, matematik, fizik, kimya, felsefe, bilim tarihi, sanat tarihi, tarih alanlarının çalışma sahaları içerisinde yer alabilecek çoklu disipliner bir alan olan İslâmî geometrik desenler konusu ihmal edilmiştir. Ancak Son zamanlarda İslâm sanatındaki geometrik desenlerle ilgili Dünya üzerinde yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Ne var ki Türkiye’deki bu konudaki akademik çalışmalar yurt dışındaki çalışmalarla paralel bir biçimde yürümemektedir. Bunun yanında alandaki çalışmalarda hala önemli problemler de bulunmaktadır. Bu programda, günümüzde geometrik desenler hakkında yapılan hatalara farkındalık sağlayarak desen analizlerinin uygulamalı olarak ele alınması planlanmaktadır. Anadolu Selçuklu desenleri diğer İslâm medeniyetlerindeki uygulamalardan farklı ve zengin tasarımlar içerdiğinde programda Anadolu Selçuklu dönemi işlenecektir. Özellikle bu konuda çalışan veya çalışmayı düşünen öğrencilere ufuk  kazandırmak programın esasını oluşturmaktadır. 

Başvuru için tıklayınız.

Program İzlencesi

1. hafta

Anadolu’da uygulanmış geometrik desenlerinde ızgara metodu ve altıgen kurgulu sistemler (Bünyan Ulu Camii ve Divriği Ulu Camii’nden sisteme uygun desenler)

 

2. hafta

Cetvel pergel konstrüksiyonu ile altıgen kurgulu sistemler (Birim hücre kavramı ve desenin noktadan sonsuza açılımı) (Menüçehr Camii’nden Eşrefoğlu Camii’ne bir yolculuk)

       3. hafta

Anadolu Selçuklu’da bordür uygulamalarındaki özellikler ve altı köşeli yıldızdan oniki köşeli yıldıza. (Huand Hatun Türbesi)

4. hafta

Kare kurgulu sistemler ve sekiz köşeli yıldız (Aksaray ulu camii minberi ve Ahi Şerafettin Camii minberi)

5. hafta

Orta Asya Modüler Sistem I ve sistemin varyasyonları. (Alimoğlu Hurşid Kümbeti, Hacıkılıç Medresesi, Amasya Gök medrese türbesi desenleri üzerinden )

6. hafta

Orta Asya Modüler Sistem II. (Avanos Saruhan ve Kemah Melikgazi Kümbeti’nden aynı sistemle farklı  2 desen)

7. hafta

Kafes desenleri ve diğer desenlerden farkı (Sadrettin Konevi Türbesi’nden iki desen)

8. hafta

Beşgen kurgulu desenler:Zayıf ve Orta iki sistem arasındaki geçişler, Öteleme simetrisinden dönel simetriye, Üç boyutlu tasarımlara nasıl geçilir ( Amasya Halifet Gazi kümbeti, Dunaysır Ulu Cami mihrabı, Ermenek Ulu Camii ahşap kapı, Karatay Handan  bordür uygulaması) ( Ağzıkarahan ve Eşrefoğlu Ulu Camii’nden bordür) (

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.