E-Bülten Kaydı

20. Yüzyıl İslamcılık Düşüncesi

Hoca: Süleyman Güder

Gün ve Saat: Salı, 18.00 / 7 Mart – 25 Nisan 2017 (8 Hafta)

   

 

 

 

 

İslamcılık tartışmaları Türk siyasal hayatında belli dönemlerde alevlenen belli dönemlerde sönümlenen tartışmalara sahne olmaktadır. Bu durumun her zaman ülkenin siyasi gündemiyle doğrudan bir ilişkisi olduğu aşikârdır. Ülkemizde İslamcılık üzerine dersler, seminerler, konferanslar vb. etkinlikler yapılmış ve yapılmakta olsa da bir ideoloji olarak İslamcılığın doğuşu, kökenleri ve serencamına dair çalışmalara sık rastlanılmamaktadır. Bu okuma grubu İLEM’de geçtiğimiz dönem açılan Erken Dönem İslamcılık Düşüncesi okumalarının devamı olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 20. Yüzyıl İslamcı düşünürlerinin yazmış oldukları eserler okunup tartışılacaktır. Böylece Erken Dönem, 20. Yüzyıl ve günümüz İslamcılık düşüncesinin süreklilik ve değişim noktaları tarihsel seyri içinde ortaya konmuş olacak ve güncel İslamcılık tartışmalarının sahih bir zemine oturtulmasına katkı sağlanacaktır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.