E-Bülten Kaydı

20. Yüzyıl İran Tarihi

Hoca: Serhan Afacan

Gün ve Saat: Salı, 17.00 / 17 Ekim – 21 Kasım 2017 (6 Hafta)

   

 

 

 

 

Bu dersin 20.yy İran tarihini ele almak ve bu dönem çalışmalarına aşina olmak üzere iki temel amacı bulunmaktadır. Birbiriyle bağlantılı olan bu iki amaca ulaşmak için derste bir yandan modern İran tarihi tartışılırken diğer yandan da özellikle belirli dönüm noktaları üzerinden İran tarih yazımındaki paradigmalara temas edilecektir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

G. R. Garthwaite, İran Tarihi

R. Mottehadeh, Peygamberin Hırkası

Program İçeriği

1. Hafta: İran Anayasal Devrimi

2. Hafta: Birinci Dünya Savaşı ve İran 

3. Hafta: 1921 Askeri darbesi ve erken Pehlevi modernleşmesi

4. Hafta: Muhammed Rıza Şah Dönemi

5. Hafta: 1979 Devrimi: Ayetullah Humeyni ve Diğerleri 

6. Hafta: Devrim Sonrası İran metodolojisi açısından ele alınması

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.